Kontakt

Kontakt

Peter Edström

070-7790503

Violin 1

Görel Gårsjö

0703-895910

Violin 2

Kristina Paul

0731-810052

Viola

Gabriel Szamosi

Cello

Gabriel Szamosi

070-7885339

Bas

Ulrik Ingmarsson

0722-008936

Träblås

Anders Einarsson

073-7052875

Brass

Håkan Fritzson

0706-019667

Slagverk

Styrelse

Ingrid Stålne

Ordförande,webbansvar 0708-658264

Jan Hallström

Sekreterare

Håkan Fritzon

Ledamot

Ulrik Ingmarsson

Ledamot

Maria Brisvall

Ledamot

Vacant

Suppleant

Andreas Gröön

Suppleant

Programråd


Ingrid Stålne

Jonas Stenlund

Ulrik Ingmarsson

Anders EinarssonSamt  Hans-Erik Holgersson Konstnärlig ledare


Växjö orkesterförening ● Mail till orkesterföreningen