Kontakt

 

Kontakt

Kjell Nilsson

0709-724464

Violin 1

Görel Gårsjö

0703-895910

Violin 2

Kristina Paul

0731-810052

Viola

Jonas Stenlund

0731-590094

Cello

Jonas Stenlund

0731-590094

Bas

Ulrik Ingmarsson

0722-008936

Träblås

Anders Einarsson

073-7052875

Brass

Håkan Fritzson

0706-019667

Slagverk

Styrelse

Ingrid Stålne

Ordförande,webbansvar 0708-658264

Jan Hallström

Sekreterare

Göran Petersson

Kassör

Ulrik Ingmarsson

Ledamot

Gunbritt Holmstedt Elmgren

Ledamot

Kjell Nilsson

Suppleant

Andreas Gröön

Suppleant

Programråd

 

Ingrid Stålne

Jonas Stenlund

Finn Löfgren

Anders Einarsson

Kjell Nilsson

 

Samt Hans-Erik Holgersson Konstnärlig ledare

 

Växjö orkesterförening ● Mail till orkesterföreningen